એગ્રોટૂલ કંપનીના સોલાર ઝટકા મશીન ડિલરશિપ આપવાની છે

એગ્રોટૂલ કંપનીના સોલાર ઝટકા મશીન ડિલરશિપ આપવાની છે

સૌરાષ્ટ્રના તમામ તાલુકામાં સોલાર ઝટકા મશીન ડિલરશિપ આપવાની છે ડિજીટલ મોડેલ,હેવી બોડી 150 વીઘા કેપેસિટી સાથે 12/24 કલાક ઔટોમેટિક એલાર્મ સિસ્ટમ  લો-પાવર હાઇ-પાવર  બેટરી લો સિસ્ટમ આકર્ષક મોડલ એક વર્ષની વોરંટી સાથે જીએસટી વાળું પાકું બિલ 


અરજી કરવા માટે


અરજીઓ

અરજી નંબર નામ પ્રોડક્ટ રાજ્ય જિલ્લો તાલુકો અરજી સ્ટેટ્સ